تعداد 0 محصول در سبد خرید شما موجود است

مکانیک .رینگ پیستون .

مکانیک .رینگ پیستون .

شکل رینگ پیستون .رینگ پله دار

4-65-3 شكل رينگ: مقطع رين گها به شكل
مستطيل ساده ، ذوزنقه ، مستطيل با پخ داخلي يا خارجي ،
مستطيل با پل هي داخلي و خارجي و هم چنين با سطح قو سدار
بيروني وطرح هاي متنوع ديگر ساخته مي شود .
هريك از رينگ هاي فوق به طريقي روي پيستون نصب
. ) 4- م يشوند ) شكل 472
باشد به طرف ) TOP ( اگر رينگ داراي علامت يا كلمه ي
بالا قرار مي گيرد . در غير اين صورت مطابق شكل روي پيستون
سوار مي شوند .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر