تعداد 0 محصول در سبد خرید شما موجود است

پتاسیومتر و رئوستا

پتاسیومتر و رئوستا

مقاومت متغیر .

تانسیومتر و رئوستا هر دو مقاومت متغییر هستند، با این تفاوت که از پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ یا پتانسیل و از رئوستا برای کنترل جریان استفاده می‌ شود.
رئوستا معمولا دارای دو جای فیش مشکی b , a ( متصل به دو سر ثابت ) و یک جای فیش قرمز c ( متصل به سر لغزنده ) است . با توجه به نوع کاربرد آن در مدار می توان از این جای فیش ها در حالات مختلف استفاده کرد.از رئوستا معمولا به سه طریق استفاده می‌کنند:
۱ - اگر دو جای فیش سیاه را به مدار جریان برق وصل کنیم در این صورت رئوستا به منزله‌ ی یک مقاومت ثابت می‌ باشد و حرکت لغزنده تاثیری در مدار ندارد.
۲ - اگر یکی ازجای فیش‌ های سیاه و یک قرمز را به مدار جریان برق وصل کنیم در این صورت با حرکت لغزنده در یک سمت مقاومت کم و در جهت عکس مقاومت مدار زیاد می‌ شود در نتیجه جریان کم و زیاد می‌ شود.
۳ -اگر دو جای فیش سیاه رئوستا را مستقیما به مولد برق وصل کنیم و قرمز را با یک سیاه مجددا به مدار الکتریکی اتصال دهیم در این صورت رئوستا مانند یک پتانسیومتر کار می‌ کنند یعنی با حرکت لغزنده اختلاف پتانسیل دو سر مدار الکتریکی تغییر می‌ کند در نتیجه شدت جریان هم تغییر خواهد کرد، در این عمل رئوستا عمل پتانسیومتر را انجام می‌ دهد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر