تعداد 0 محصول در سبد خرید شما موجود است

ترمز کفشکی سرو

ترمز کفشکی سرو

ترمز کفشکی سرو

ج کفشک بندی سرو : از این کفشک بندی در محور عقب کامیون های تجاری سبک استفاده

می شود اساسی ترین مزیت کفشک بندی سرو ان است که نیروی تکیه گاهی)پاشنه ای( کفشک

محرک به کفشک متحرک وارد می شود و در نتیجه ضریب افزایش نیرو در ان به C=5 می رسد به

این دلیل در اغلب کامیونهای بیش از 5 .7 تن استفاده می شود ترمز های کاسه ای در چرخهای

عقب اغلب اتومبیلها کاربرد دارد

سرومنبع : تکنولوژی شاسی و بدنه (مهندس محمد محمدی بوساری)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر